trešdiena, 2015. gada 18. februāris 0 komentāri

Fotokluba Rīga 2015.gada februāra iekšējais konkurss "GADALAIKI - ZIEMA"

Fotokluba Rīga iekšējā konkursā 2015.gada 10.februārī piedalījās 11 autori ar 39 bildēm (tai skaitā 1 bilžu sērija).

Rezultāti:


         Vieta                   Darba nosaukums                      Autors                 Punkti/balsis

            1.                     Lūgums uz deju                       Kaspars Upītis                     18

            2.                     Ziemas miers                            Māris Greidāns                   16

                                    Ziemas takas                             Māris Greidāns                   16
            3.                      Sniega ruļļi                               Zaiga Šterna                      12
            4.                    Gaismas vēsajos vakaros            Māris Greidāns                  11
                                   Ezītis miglā                                 Silvija Danelsone               11
                                   Pastaiga divatā                            Aivars Slišāns                    11  
            5.                    Vīri balti, balti I                         Bruno Alsiņš                      10
                                   Brāļi                                           Inese Grizāne                      10
                                   Līkloči                                       Silvija Danelsone                10

         

 

Kaspars Upītis "Lūgums uz deju"
 
Māris Greidāns "Ziemas miers"
 
 
 
Māris Greidāns "Ziemas takas"
 
Zaiga Šterna "Sniega ruļļi"
 
Māris Greidāns "Gaismas vēsajos vakaros"
 
Silvija Danelsone "Ezītis miglā"
 
Aivars Slišāns "Pastaiga divatā"
 
Inese Grizāne "Brāļi"
 
Silvija Danelsone "Līkloči"
 
 
 


 
 

Fotogrāfiju izstāde "RGB - ZAĻŠ"


Fotokluba Rīga 2015.gada janvāra iekšējais konkurss "MANA LABĀKĀ 2014 GADA FOTOGRĀFIJA"

Fotokluba Rīga iekšējā konkursā 2015.gada 6.janvarī piedalījās 15 autori. Rezultāti:

           
           Vieta            Darba nosaukums                       Autors              

       1.                    Pēcpusdienas saule               Inese Grizāne
 
       2.                    Pasaciņa                               Dainis Ozols
 
       3.                   Vecais mols                          Kristaps Kitners 
                            Staro lietus pilsētā                 Daina Matīsa


Inese Grizāne "Pēcpusdienas saule"
 
Daina Matīsa "Staro lietus pilsētā"
 

Decembra iekšējais konkurss "KĀDS STĀSTS"

Fotokluba Rīga decembra iekšējā konkursā 2014.gada 2.decembrī piedalījās 20 autori. Rezultāti:


      Vieta            Darba nosaukums                       Autors                   Balsis/punkti

          1.         Ante meridiem, post meridiem        Vitālijs Vinogrādovs            21

          2.         Sestdiena                                          Silvija Danelsone              19

           3.         V + H = P                                          Daina Matīsa                   11

trešdiena, 2015. gada 11. februāris 0 komentāri

FK RĪGA izstādes 2014.gadā


Nr. Datums Vieta Izstāde
1. 24.01.2014. RCB Daugavas filiālbibliotēka Fotoizstāde "Rīga un rīdzinieki"
2. 05.01.2014. Modes Galerija. Libereca. Čehija Ještjeda - divi torņi
3. 05.02.2014. VEF KP Skulptūru zāle Fotoizstāde "Latvijas pilsētas un pilsētnieki"
4. 05.03.2014. VEF KP Skulptūru zāle Fotoizstāde "Sieviete"
5. 06.03.2014. RCB filiālbibliotēka "Rāzna" Fotoizstāde "Rīgas noskaņas"
6. 07.03.2014. RCB  Mākslas un mūzikas nodaļa E.A.Freimanes personālizstāde "Deja"
7. 13.03.2014. Koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Inese Grizāne, Dainis Ozols. Fotoizstāde "Bildes. Mūzika. Portreti"
8. 04.04.2014. RCB filiālbibliotēka „Avots”; Fotoizstāde "Rīga un rīdzinieki"
9. 01.05.2014. RCB  Ķengaraga filiālbibliotēka Fotoizstāde "Rīdzinieki un Rīga" 
10. 14.05.2014. RCB filiālbibliotēka "Vidzeme" Fotoizstāde "Rīga un rīdzinieki" 
11. 14.05.2014. Jāņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā Vitālija Vinogradova fotoizstāde "Mantojuma glabātāji" 
12. 17.05.2014. Mākslas salonā „Meistars Godhards”, Bauska  E.A.Freimane (Rīga), I.Kalniņa (Jūrmala), L.Kaufmane (Bauska). Fotoizstāde "Trīs pasaules"
13. 19.05.2014. Bauskas KN Fotoizstāde "GADALAIKI"
14. 01.06.2014. RCB  Ķengaraga filiālbibliotēka Fotoizstāde "Bērnība"
15. 01.06.2014. RCB  Ķengaraga filiālbibliotēka Fotoizstāde "ETNOGRĀFIJA"
16. 03.07.2014. VEF KP Skulptūru zāle FK "Rīga", FK "RVR", FK "Vidze". Fotoizstāde "XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki" 
17. 03.07.2014. RCB filiālbibliotēka "Vidzeme" Fotoizstāde "Latvijas Brīvdabas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs"
18. 21.08.2014. RCB  Ķengaraga filiālbibliotēka E.A.Freimanes personālizstāde „Vijas Artmanes portretējums
19. 23.08.2014. Liepājas KN Inese Grizāne, Dainis Ozols. Fotoizstāde "Bildes. Mūzika. Portreti"
20. 04.09.2014. VEF KP Balkons Fotoizstāde "VEF "Minox" Pastaiga pa VEF"
21. 08.10.2014. KN "Ziemeļblāzma" E.A.Freimanes personālizstāde "Teātris. Teātris. Teātris."
22. 09.10.2014. Burtnieku KC B.Alsiņa personālizstāde "Burtnieka un Salacas vilinājums"
23. 15.10.2014. VEF KP Skulptūru zāle  E.A.Freimane (Rīga), I.Kalniņa (Jūrmala), L.Kaufmane (Bauska). Fotoizstāde "Trīs pasaules"
24. 20.10.2014. Belgrada, Serbija Dalība un akcepts FIAP fotoizstādē "Belgradas foto rudens"
25. 29.10.2014. VEF KP Vestibils Fotoizstāde "Rīga spēlē teātri 2013.g."
26. 05.11.2014. VEF KP Skulptūru zāle Fotoizstāde "RGB-SARKANS"
27. 07.11.2014. VEF KP Vestibils Fotoizstāde "Ar svētku sajūtu"
28. 06.11.2014. RCB filiālbibliotēka "Vidzeme" Fotoizstāde "Rīga svētkos"
29. 27.11.2014. RCB filiālbibliotēka "Kurzeme" I.Nikkinenas jubilejas fotoizstāde
30. 06.12.2014. RCB  Ķengaraga filiālbibliotēka Fotoizstāde „Ziemas noskaņas 
31. 02.12.2014. RLB  Fotoizstāde „Dziemu un Deju svētki