trešdiena, 2010. gada 9. jūnijs 0 komentāri

Konkursa "Daba tuvplānā" rezultāti

1. vieta
Bruno Alsiņš "Vecā ozola teiksmas"
2. vieta
Bruno Alsiņš "Dzīve turpinās"
3. vieta
Silvija Danelsone "Tīklu valgos""
4. vieta
Daina Matīsa "Skatiens caur tehniskiem trokšņiem"
Linda Vismine "Mierinājums"
5. vieta
Silvija Danelsone "Apburtā princese"
Kristaps Kitners "Svešais"
Anita Priedīte "Plastika"

otrdiena, 2010. gada 1. jūnijs 0 komentāri

Konkursa "Pašportrets" rezultāti

1. vieta
Aivars Slišāns "Kas tu esi"
2. vieta
Marita Rauba "Donja"
3. vieta
Silvija Danelsone "Kas es esmu?"
Bruno Alsiņš "Autorportrets ar zeltenītēm"
4. vieta
Linda Vismine "Ripu - rapu"
Silvija Danelsone "Vientulība"
5. vieta
Aivars Slišāns "Atrast sevī citu"